ЗАЯВА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

Цілі розробки заяви

Екологічна безпека України, як стан захищеності життєво важливих інтересів та потреб суспільства, держави, людства в цілому, навколишнього середовища від несприятливого впливу, зумовленого природними та антропогенними факторами, є однією з фундаментальних складових національної безпеки держави.

Реалізація екологічної політики з метою дотримання досягнутого рівня екологічної безпеки та її постійного підвищення  на діючих АЕС, впровадження інноваційних екологічних технологій і наближення до відповідних положень міжнародних стандартів та директив ЄС в галузі екології є одним з пріоритетних завдань Компанії та відноситься до найвищого пріоритету в діяльності експлуатуючої організації.

Заява керівництва у сфері екології розроблена для визначення цілей діяльності Компанії з охорони навколишнього природного середовища, шляхів зменшення антропогенного фактору впливу на довкілля, шляхів їх досягнення, та очікуваних результатів.

Керівництво Компанії вважає, що виробництво електричної енергії в сучасних умовах повинно бути безпечним та екологічно чистим.

Основоположні принципи діяльності

ДП «НАЕК «Енергоатом» у своїй діяльності дотримується таких основоположних принципів забезпечення фундаментальних принципів екологічної безпеки:

 • реалізація державної (в межах своєї компетенції) і галузевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • виконання вимог природоохоронного законодавства України, міжнародних угод України, стандартів і правил у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища;
 • відповідальність експлуатуючої організації;
 • отримання документів дозвільного характеру у сфері екології.

Забезпечення загальних організаційно-технічних принципів безпеки:

 • застосування інноваційних екологічних технологій, які мають позитивний досвід використання;
 • відомчий нагляд за дотриманням вимог екологічного законодавства;
 • незалежні перевірки;
 • планування робіт у сфері охорони навколишнього середовища і контроль за дотриманням екологічних нормативів;
 • облік кількісних та якісних показників факторів впливу на навколишнє середовище для раціонального використання природних ресурсів;
 • проведення моніторингу навколишнього середовища в районах розміщення діючих АЕС;
 • забезпечення персоналу Компанії екологічною інформацією;
 • впровадження та удосконалення системи екологічного управління відповідно до ISO 14001;
 • поширення інформації про стан навколишнього середовища в районі розміщення АЕС.