ЗАЯВА ПРО ЄДИНУ ТЕХНІЧНУ ПОЛІТИКУ

Цілі розроблення заяви

Основною метою діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є виробництво електроенергії, забезпечення безпечної експлуатації та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій. Важлива роль у досягненні цієї мети належить проведенню єдиної технічної політики на АЕС Компанії.

Єдина технічна політика формується за результатами аналізу досвіду експлуатації з урахуванням досягнутого рівня вітчизняної та світової науки і техніки з дотриманням принципу оптимальності витрат.

Єдина технічна політика в ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізується шляхом:

  • прийняття та впровадження уніфікованих технічних рішень;
  • розроблення та виконання планів і заходів з модернізації та підвищення безпеки;
  • формування єдиних підходів і вимог до технічного обслуговування та експлуатації обладнання та систем, застосування уніфікованих пристроїв і методик;
  • формування єдиних вимог щодо порядку розроблення та узгодження виробничих документів (технічних вимог, технічних умов тощо);
  • формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерної підтримки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».
Мета розроблення цієї  Заяви:
  • визначення цілей, завдань, основних принципів та механізмів реалізації інженерної діяльності в сфері технічного та технологічного розвитку, забезпечення безпеки та ефективності технологічного процесу вироблення електричної енергії атомними станціями ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • формування технічної політики Компанії з усвідомленням пріоритетів та дотриманням принципів безпеки.
Основоположні принципи єдиної технічної політики Компанії:
  • відповідальність Компанії за радіаційний захист та безпеку ядерних установок відповідно до законодавства України у сфері використання ядерної енергії;
  • застосовування лише апробованих технічних рішень з урахуванням їх ефективності та використання обладнання відповідно до проектних та нормативних вимог;
  • врахування досвіду експлуатації та результатів аналізу безпеки під час прийняття технічних рішень.