ЗАЯВА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Цілі розробки заяви

Управління якістю розглядається як загальновиробнича функція, властива всім структурним підрозділам Компанії. Її виконання вимагає докладання зусиль всього персоналу. При цьому:

  • керівники всіх рівнів управління є відповідальними за забезпечення якості роботи підпорядкованих підрозділів і беруть особисту участь у вдосконаленні їхньої діяльності;
  • кожен працівник забезпечує якість належним виконанням покладених на нього обов’язків з дотриманням встановлених вимог до якості його роботи.

Керівництво Компанії вважає проведення політики у сфері якості своїм прямим обов’язком і розглядає її як постійний процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів і базується на оцінці досягнутих власних і світових результатів.

Керівництво Компанії усвідомлює свою відповідальність і забезпечує відповідність інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» вимогам законодавчих, нормативно-правових актів України, міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 з урахуванням рекомендацій стандарту з безпеки МАГАТЕ GS-R-3. Виходячи з пріоритетності завдань, планується і реалізується комплекс заходів, виконання яких пов’язане із забезпеченням безпеки експлуатації АЕС, захистом навколишнього середовища та підвищенням ефективності діяльності Компанії в цілому.

Основоположні принципи діяльності

Компанія прагне постійно покращувати діяльність у сфері якості для підвищення безпеки. Для цього керівництво проводить політику управління якістю за принципами:

  • відвертості у сфері якості та орієнтації на думку громадськості, зокрема міжнародної, яка має бути впевненою у тому, що вимоги національного законодавства, інших нормативно-правових актів України, рекомендацій МАГАТЕ до забезпечення безпечної експлуатації атомних станцій виконується;
  • встановлення єдності цілей і напрямів діяльності. Керівники Компанії беруть особисту участь в управлінні якістю та формують у працівників розуміння того, що якість забезпечується на кожному робочому місці і досягається шляхом попередження проблем, а не їх розв’язування;
  • делегування відповідних повноважень керівникам усіх рівнів для повної реалізації політики у сфері якості на благо суспільства і Компанії;
  • управління діяльністю і пов’язаними з нею ресурсами на основі постійного поліпшення процесів, взаємопов’язаних в єдину інтегровану систему управління;
  • цілеспрямованого керівництва діяльністю для забезпечення якості при експлуатації ядерних установок на всіх етапах життєвого циклу та підтримки належного рівня аварійної готовності для ефективного та скоординованого аварійного реагування відповідно до вимог, встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки, а також для контролю за їх виконанням;
  • використання керівництвом сучасних методів управління і мотиваційних механізмів з метою формування у персоналу культури безпеки, вдосконалення його професіоналізму, встановлення оптимальних виробничих взаємовідносин;
  • прийняття керівництвом рішень на підставі аналізу виробничих результатів і оцінки досягнення цілей у сфері якості, впровадження коригувальних дій та інформування персоналу;
  • формування з постачальниками взаємовигідних відносин, спрямованих на забезпечення поставок згідно з вимогами до якості для ядерних установок.