ЗАЯВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Цілі розробки заяви

Політика керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони праці спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів для збереження життя, здоров’я та працездатності працівників Компанії у процесі трудової діяльності.

Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом», усвідомлюючи важливість діяльності у сфері використання ядерної енергії, встановлює пріоритет життя і здоров’я працівників Компанії і бере на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці, що є основою державної політики у сфері охорони праці.

Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечує функціонування системи управління охороною праці, формує політику у сфері охорони праці, орієнтуючись на передовий досвід інших організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням накопиченого досвіду роботи ДП «НАЕК «Енергоатом», досягнутих показників діяльності, наявних ресурсів, зовнішніх факторів.

Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» гарантує забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

Основоположні принципи діяльності

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», інших законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці політика ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони паці базується на принципах:

  • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробничого обладнання, технологічних процесів,  будівель і споруд;
  • адаптації трудових процесів до можливостей працівника, з урахуванням його здоров’я і психологічного стану, шляхом впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних та безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
  • фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством, використання економічних методів управління охоронною праці та стимулювання персоналу в управлінні охороною праці;
  • соціального захисту працівників Компанії, повного відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
  • здійснення завдань, пов’язаних з охороною праці, виконання «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям»;
  • підвищення кваліфікації, рівня професійної підготовки та проведення навчання працівників з питання охорони праці;
  • використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.