ЗАЯВА ЩОДО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ЖИТТЄДІАЛЬНОСТІ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ПІД ОБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Цілі розробки заяви

Демонстрація керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» високої соціальної відповідальності у випадках виникнення необхідності відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, з мотивів суспільної необхідності під об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом» та/або необхідності відновлення умов життєдіяльності в районах розташування майдаників цих об’єктів.

Основоположні принципи діяльності

Згідно з керівними принципами ООН щодо переміщення осіб, кожна людина має право на захист від довільного переміщення з його житла або місця звичайного проживання, включаючи випадки здійснення широкомасштабних промислових проектів, якщо вони не виправдані настійними та пріоритетними суспільними інтересами. Серед прав громадян, закріплених Конституцією України, наявні право вільного вибору місця проживання, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та заборона протиправного позбавлення права власності. Ці права деталізовані у законодавстві України, зокрема, у Законі України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Відповідно до вимог та положень міжнародного та національного законодавства, політика ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань переселення та відновлення умов життєдіяльності (ПВУЖ) базується за принципами:

 • безумовного дотримання прав громадян стосовно об’єктів нерухомого майна, які перебувають у їх приватній власності;
 • розгляду практично можливих альтернативних варіантів при розробці проектів нових або розширення існуючих об’єктів транспортної та енергетиної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою уникнення або мінімізації ПВУЖ з врахуванням екологічних, соціальних та фінансових витрат і вигод;
 • (за неможливістю уникнення ПВУЖ) проведення на етапі техніко-економічного обгрунтування проекту вісх передбачених законодавством досліджень та оцінок і розроблення Плану дій з переселення мешканців або Плану дій з відновлення умов життєдяльності;
 • надання всієї необхідної інформації та наступного проведення консультацій з усіма особами та спільнотами, які зазнаватимуть впливу переселення в разі його ініцювання;
 • висунення ініціативи щодо викупу земельної ділянки (ділянок) та/або інших об’єктів з мотивів суспільної необхідності на підставах та у порядку, передбаченому законодавством;
 • висунення ініціативи щодо примусового відчуження земельної ділянки (ділянок) та/або інших об’єктів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством, лише як виняток з мотивів суспільної необхідності у разі неотримання згоди власника з викупом цих об’єктів;
 • забезпечення роботи із скаргами та іншими зверненнями громадян до ДП «НАЕК «Енергоатом» з питань ПВУЖ у порядку, передбаченому законодавством;
 • співпраці з державними органами та органами місцевого самоврядування, що здійснюватимуть переселення відповідно до законодавства;
 • здійснення всього комплексу передбачених проектом захисних, відновлювальних компенсаційних та охоронних заходів при створенні нових, експлуатації та знятті з експлуатації існуючих об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури Компанії;
 • виконання всіх передбачених законодавством обов’язків експлуатуючої організації (оператора) стосовно соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження існуючих об’єктів ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • інформування громадськості стосовно політики та заходів з питань ПУВЖ відповідно до положень законодавства та найкращої світової практики.