ЗАЯВА У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ

Цілі розробки заяви

Демонстрація керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» визнання високої ролі фізичного захисту в забезпеченні безпеки ядерного матеріалу та пов’язаних з ним ядерних установок і визнання пріоритету культури захищеності.

Основоположні принципи діяльності

У своїй діяльності щодо забезпечення належного рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу, Компанія притримується таких принципів:

 • принцип системності (функціонування системи має системний, упорядкований та постійний характер);
 • принцип диференційованості, згідно з яким забезпечується відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу їх категоріям та потенційним радіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об’єктів;
 • запобігання вчиненню протиправних дій, згідно з яким забезпечується виявлення потенційних загроз щодо ядерних установок і ядерного матеріалу та вжиття заходів для успішної протидії таким загрозам;
 • принцип адаптивності, згідно з яким забезпечується виконання завдань у разі зміни проектної загрози;
 • принцип адекватності (умови функціонування відповідають рівню наявних загроз щодо об’єктів);
 • принцип інформованості (суб’єкти системи фізичного захисту своєчасно забезпечуються інформацією про наявні та потенційні загрози щодо об’єктів системи в обсягах, що дають змогу суб’єктам вживати відповідних заходів для успішної протидії таким загрозам);
 • персональної відповідальності (керівники суб’єктів системи в межах своїх повноважень є персонально відповідальними за виконання завдань системи);
 • принцип виявлення та усунення причин протиправних дій, згідно з яким забезпечується здійснення постійного контролю за відповідністю фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей.

При формуванні, впроваджені та розвитку культури захищеності на ядерних установках, Компанія притримується таких принципів:

 • принцип відповідальності, відповідно до якого кожна особа з персоналу усвідомлює персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків відповідно до вимог фізичної ядерної безпеки;
 • принцип компетентності, відповідно до якого керівники і персонал фізичної ядерної безпеки відповідним чином підбираються, проходять початкове навчання та періодичне підвищення кваліфікації, їх знання, уміння та навички відповідають їх обов’язкам;
 • принцип контролю, відповідно до якого будь-яка діяльність з фізичної ядерної безпеки знаходиться під постійним контролем керівництва та самоконтролем персоналу;
 • принцип мотивації, відповідно до якого встановлена ліцензіатом система заохочень і покарань дозволяє персоналу своєчасно та добровільно повідомляти керівництву про допущені ним помилки або недоліки в роботі систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.