ЗАЯВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

 Цілі розробки заяви

Україна у сфері використання ядерної енергії дотримується встановленого пріоритету безпеки людини та довкілля на всіх етапах поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами і підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція) 29 вересня 1997 року. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р схвалено Стратегію поводження з радіоактивними відходами, що розрахована на 50 років і яка розроблена на підставі аналізу стану поводження з РАВ в Україні, з урахуванням кращої міжнародної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та Європейського Союзу.

Керівництво Компанії вважає своїм обов’язком і усвідомлює свою відповідальність за впровадження єдиної технічної політики у сфері поводження з РАВ та створення і забезпечення ефективного функціонування цілісної галузевої системи поводження з РАВ, яка дасть змогу досягти безпечного поводження з РАВ усіх типів і категорій, які були накопичені в попередні періоди, виникають під час поточної експлуатації ядерних установок і утворюватимуться у майбутньому, при раціональному використанні фінансових, технічних і людських ресурсів та з урахуванням передового міжнародного досвіду.

З цією метою, виходячи з пріоритетності завдань, планується і реалізується комплекс заходів, виконання яких пов’язане з підтриманням необхідного рівня безпеки при реалізації діяльності у сфері поводження з РАВ на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

 Основоположні принципи діяльності

Для надійного захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від здійснення діяльності із поводження з радіоактивними відходами, що утворюються на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», встановлені такі основоположні принципи:

Забезпечення фундаментальних принципів безпеки при поводженні з РАВ:

 • впровадження державної (в межах своєї компетенції) і галузевої політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;
 • виконання вимог чинного національного законодавства, міжнародних угод України, стандартів і правил у сфері поводження з радіоактивними відходами;
 • відповідальність експлуатуючої організації за безпеку під час поводження з радіоактивними відходами до передачі їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами;
 • забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці;
 • державне регулювання;
 • науково-дослідницька діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами;

Забезпечення загальних організаційно-технічних принципів безпеки:

 • виконання довгострокової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;
 • застосування апробованих технологій при новому будівництві, модернізації та реконструкції об’єктів із поводження з РАВ;
 • незалежні перевірки стану та культури безпеки при поводженні з РАВ;
 • планування робіт із мінімізації та вдосконалення системи поводження з РАВ в експлуатуючій організації;
 • створення і впровадження системи якості при здійсненні діяльності із поводження з РАВ;
 • збір, переробка РАВ АЕС до стану, прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання, та тимчасове зберігання РАВ на майданчиках АЕС;
 • проведення інвентаризації та впровадження дієвої системи обліку РАВ;
 • надання відкритої і достовірної інформації населенню про здійснення діяльності із поводження з РАВ в експлуатуючій організації;
 • конструктивна взаємодія з регулюючими, наглядовими органами, громадськими організаціями з питань безпеки при поводженні з РАВ;
 • забезпечення сталого і достатнього фінансування заходів з поводження з РАВ;
 • забезпечення цільового використання державних коштів за рахунок екологічного податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів.
 • розвиток гармонізованої нормативно-правової бази у сфері поводження з РАВ;
 • міжнародне співробітництво та науково-технічна підтримка діяльності.