ЗАЯВА У СФЕРІ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ

Цілі розробки заяви

Відповідно до вимог чинного законодавства України основною функцією ДП «НАЕК «Енергоатом» є забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від потенційної шкоди, пов’язаної з опроміненням джерелами іонізуючого випромінювання.

Основоположні принципи діяльності

Основними принципами діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері радіаційної безпеки та радіаційного захисту є:

  • пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання;
  • дотримання дозових меж опромінення персоналу і населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;
  • встановлення найнижчих показників величини індивідуальних доз опромінення та кількості осіб, що опромінюються;
  • дотримання нормативів на газо-аерозольні викиди та рідкі скиди, на вміст радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього природного середовища;
  • відкритість та доступність інформації щодо впливу АЕС на навколишнє природне середовище;
  • залучення громадськості до участі у процесі проведення оцінки впливу АЕС на навколишнє природне середовище.