ЗАЯВА У СФЕРІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Цілі розробки заяви

Робота з кадрами відноситься до ключових складових діяльності будь-якого підприємства як суб’єкта економіки держави.

ДП «НАЕК «Енергоатом» планує і здійснює свою діяльність у роботі з персоналом (управління людськими ресурсами), відповідно до вимог ядерного законодавства, правил, норм, стандартів з ядерної безпеки, законодавства про працю та інших законів України, застосовуючи передовий вітчизняний та світовий досвід і рекомендації міжнародних організацій.

Кадрова політика ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямована на:

  • забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який здійснює діяльність у закріпленій за ним сфері відповідальності, комплектування посад персоналом відповідних професій та спеціальностей;
  • забезпечення соціальної захищеності працівників;
  • досягнення кваліфікаційної і психологічної підготовленості персоналу, при якій забезпечення безпеки є пріоритетною ціллю і внутрішньою потребою кожного працівника, що приводить до самосвідомості, відповідальності та самоконтролю при виконанні усіх робіт, що впливають на безпечну експлуатацію АЕС.

Керівництво Компанії, усвідомлюючи роль людського чинника в забезпеченні безпеки АЕС, заявляє про пріоритет пошуку, усунення і попередження проблем та невідповідностей, пов’язаних з людським фактором, а не лише про пошук чи покарання винних.

Реалізація зазначених напрямів здійснюється в умовах загальної професійної культури, відповідальності за доручену справу усіх працівників ДП «НАЕК «Енергоатом».

Основоположні принципи діяльності

Компанія проводить політику управління людськими ресурсами на принципах:

  • прихильності до культури безпеки;
  • дотримання професійної етики;
  • соціальної відповідальності та партнерства;
  • поєднання суспільних та особистих інтересів;
  • поваги до прав та свобод працівників, забезпечення їх гармонійного розвитку;
  • відкритості та справедливості.