Культура безпеки

Культура безпеки :

 • Набір характеристик і особливостей діяльності організацій і поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АЕС, як вищим пріоритетом, що володіє, приділяється увага, визначена їх значущістю (INSAG – 4).
 • Набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АЕС як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю. (НП 306.2.141-2008).
 • Набір характеристик і особливостей діяльності організації і поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки використання ядерної енергії як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю (НП 306.1.190-2012).

Культура безпеки складається з наступних основних компонентів:

 • необхідних робочих умов на підприємстві, атмосфери, в якій працює людина, що, в цілому, відноситься до відповідальності ієрархії (як показує досвід експлуатації АЕС, цей компонент, що відбиває позицію керівництва, є вирішальним для формування культури безпеки), що управляє;
 • позиції персоналу на усіх рівнях, власного стану людини і його дій, що багато в чому визначається створеними на підприємстві умовами і є реакцією працівника на них, багато в чому витікає з них.

У ВП АРС розроблена і затверджена “Программа повышения уровня культуры безопасности в ОП «Атомремонтсервис» на 2015-2016 год.

Програма встановлює організаційно-технічні заходи, спрямовані на розвиток рівня культури безпеки у ВП АРС і структурована по трьох рівнях, :

 1. Технічна політика керівництва в області безпеки;
 2. Відповідальність і обов’язок керівництва;
 3. Персональна відповідальність і обов’язок кожного працівника.

З метою визначення цілей, завдань та оптимізації робіт щодо впровадження принципів культури безпеки під час виконання ремонтних робіт на обладнанні та трубопроводах АЕС України, обміну досвідом, оцінки поточного рівня культури безпеки, а також для розгляду, затвердження та подальшого контролю виконання програм конкретних дій у ВП АРС створено Раду з культури безпеки.

Основною метою роботи Ради з культури безпеки є визначення цілей, завдань, оптимізації робіт з впровадження фундаментальних принципів культури безпеки при виконанні ремонтних робіт на устаткуванні і трубопроводах АЕС України, обмін досвідом, оцінка поточного рівня культури безпеки, а також розгляд, затвердження і контроль виконання програми з розвитку культури безпеки у ВП АРС.

До основних завдань Ради з культури безпеки відносяться:

 • формування цілей і завдань з забезпечення рівня культури безпеки;
 • оцінка стану рівня культури безпеки у ВП АРС;
 • розгляд проблемних питань системного характеру з впровадження принципів культури безпеки у ВП АРС, ухвалення відповідних рішень ;
 • ухвалення рішень по стратегічних, ключових напрямків розвитку культури безпеки;
 • прийняття програм конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки;
 • оцінка стану реалізації програм конкретних дій, спрямованих на розвиток культури безпеки;
 • ухвалення рішень з виділення/розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення робіт, пов’язаних з розвитком культури безпеки;
 • оцінка ефективності діяльності керівників, відповідальних за забезпечення і розвиток культури безпеки.