«Культура безпеки» потребує фінансів (ІНТЕРВ’Ю)

Про підготовку кадрів у сфері використання ядерної енергії, проблеми будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України та інші питання галузевих стандартів читачам часопису «TerminaL» розповіла заступниця директора Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Світлана Кульчицька.

– ЕСУ-2035 розглядає атомну енергетику як одне з найбільш економічно ефективних низьковуглецевих джерел енергії. Як в умовах недофінансування  галузі забезпечити стале функціонування об’єктів ядерної енергетики та виконання в повному обсязі міжнародних зобов’язань держави та українського законодавства щодо безпечної експлуатації ядерних установок?

– Сьогодні ядерно-енергетична галузь України, як відомо, забезпечує виробництво близько 55% електроенергії в загальному енергобалансі країни, при цьому збереження частки атомної енергії в енергобалансі держави – це цілеспрямована державна політика, яка дозволила заощадити близько 5 млрд грн минулого року та стримати зростання тарифів для населення та промисловості.

Енергетична стратегія є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає завдання і цілі розбудови енергетичного сектору на період до 2035 р. Документ передбачає збереження наявної частки ядерної генерації у загальному виробництві електроенергії та реалізацію низки пріоритетних ініціатив та проектів, серед яких : підвищення безпеки енергоблоків АЕС та подовження терміну їх експлуатації; диверсифікація джерел постачання ядерного палива;спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;розбудова інфраструктури та будівництво нових енергоблоків АЕС; розширення власної ресурсної бази урану, розвиток вітчизняних складових ядерно-паливного циклу; дослідження можливостей щодо створення в Україні потужностей з фабрикації ядерного палива.

Звичайно, в умовах значного недофінансування галузі забезпечити її сталийрозвиток та функціонування дуже складно. Натепер заборгованість держпідприємства «Енергоринок» перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 11,596 млрд грн. Крім того, однією з основних проблем,що гальмують стале функціонування ядерної галузі, є хронічне недофінансування тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової енергії атомними електростанціями ДП «НАЕК Енергоатом». Воно є для НКРЕКП зручним важелем стримування зростання оптової ціни на електроенергію через те, що, по-перше, забезпечує більше половини відпуску електричної енергії до оптового ринку електроенергії (ОРЕ), і,по-друге, працює за фіксованим тарифом.

На тлі стрімкого збільшення тарифів приватних генеруючих компаній ТЕС, які працюють за ціновими заявками («конкурентними тарифами»), ціна на електроенергію АЕС у 3,3 рази нижча, ніж у ТЕС (за січень-квітень 2018 р. відповідно 54,03 коп./ кВт.год. та 179,68 коп./кВт.год).Тобто в енергетиці так звані «конкурентні ціни» в три з половиною рази вищі за ціни, визначені згідно з витратною методологією.

Така система не відповідає ціновим пропорціям АЕС і ТЕС країн з розвинутою ядерною енергетикою, в яких таке співвідношення сьогодні не перевищує 30%.

У квітні в «Енергоатомі» відбулися відкриті обговорення проекту скоригованого тарифу ДП «НАЕК Енергоатом», в ході яких мери міст-супутників АЕС підтримали необхідність збільшення тарифу до 71,5 коп./кВт.год, у тому числі за такими основними напрямами, як заробітна плата (дефіцит складає 2,5 млрд грн), інвестиційні проекти (загальний дефіцит – 5,3 млрд грн), у тому числі на Комплексну зведену програму підвищення безпеки, реалізація заходів якої є  важливою умовою подовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС; свіже ядерне паливо та інші.

Питання необхідності встановлення НКРЕКП реального тарифу, який покриває основні потреби оператора ядерних установок сьогодні порушується на всіх рівнях – у комітетах Верховної Ради, міністерстві, на засіданнях громадських рад тощо.

Питання гарантування безпеки є пріоритетним над економічними, технічними, науковими та іншими цілями діяльності. Підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій має найвищий пріоритет у діяльності експлуатуючої організації.

У галузі діє поняття – «культура безпеки», яке вперше з’явилося у 1986 р. у процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.

– Система підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії – одна з  основних складових безпечної експлуатації ядерних установок. Що змінюється  в системі? Як зупинити відтік висококваліфікованих кадрів за кордон?

– Система підготовки кадрів в атомній енергетиці змінюється лише в бік удосконалення, відповідно до нових підходів у галузі. Одним з основних та найцінніших ресурсів НАЕК «Енергоатом» є кваліфікований персонал. Саме працівники компанії гарантують її сталий розвиток та ефективність. Відповідно до чинного законодавства держава сприяє забезпеченню достатньої кількості кваліфікованих кадрів з відповідним рівнем освіти для підтримки ядерних установок на необхідному рівні безпеки та функціонування. У свою чергу, «Енергоатом» відповідає за безпечну експлуатацію установок та встановлює кваліфікаційні вимоги до персоналу, формує кадровий склад відповідної чисельності та кваліфікації, який дозволяє досягати поставлених цілей та гарантувати дотримання вимог і стандартів безпеки, ефективно використовувати та розвивати персонал.

– У 2017 р. зовнішні обмеження сумарної наявної потужності атомних електростанцій з боку Міненерговугілля України та ДП НЕК «Укренерго» призвели до недовиробництва електроенергії АЕС. Що треба зробити для завантаження енергоблоків АЕС у базовому режимі з максимальним використанням їхньої наявної потужності?

– Велика потужність енергоблоків АЕС, а отже, і їх інерційність, зумовлює відповідні вимоги до обладнання АЕС і режимів експлуатації енергоблоків. Проектне призначення енергоблоків АЕС – працювати настаціонарній потужності, близькій до номінальної. Енергоблоки АЕС можуть тривалий час працювати і не на повній потужності, але при цьому значно зменшується ефективність їх експлуатації через значне зростання питомих витрат на кіловат*годину виробленої електроенергії. Специфіка роботи електроенергетичної галузі полягає в тому, що у будь-який момент вся вироблена електроенергія повинна бути спожита. Необхідно постійно підтримувати баланс або відповідність між обсягом виробництва і споживання електроенергії і при цьому забезпечувати її якість. Відсутність балансу призводить до зміни якісних характеристик електроенергії.

– Розслідування порушень у роботі АЕС іноді відбувається двома комісіями – комісією ДП «НАЕК Енергоатом» і комісією Міненерговугілля України, що призводить до появи різних звітних матеріалів, а також до подвійного обліку однієї і тієї ж події. Наскільки виправдано дублювання розслідувань однієї і тієї ж події (порушення) двома комісіями –ДП «НАЕК Енергоатом» і Міненерговугілля ?

– Розслідування однієї і тієї ж події (порушення) двома комісіями – ДП «НАЕК Енергоатом» і Міненерговугілля – дійсно є невиправданою дією, оскільки призводить до появи різних звітів і актів про розслідування однієї і тієї ж події, визначення різних причин, призначення різних коригувальних заходів з різними термінами їх виконання, до подвійного обліку однієї і тієї ж події (як порушення в роботі АЕС згідно з положенням НП 306.2.100-2004 та як відмова I-ї або II-ї категорії згідно з СОУ-Н МПЕ40.1.08.551:2009). Тобто сьогодні в Україні діють два документи, які встановлюють різний порядок розслідування подій на АЕС: це інструкція Міненерговугілля (СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009) і положення Держатомрегулювання (НП 306.2.100-2004), які обидва зареєстровані у Мін’юсті, але які між собою зовсім не узгоджені.