Оголошення!!!

ВП «Атомремонтсервіс» запрошує на постійну роботу:

 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду ЦРЕТО;
 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5 розряду ЦРЕТО;
 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 6 розряду ЦРЕТО;
 • верстатник широкого профілю 3 розряду ЦРТМО;
 • дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування (РГГ) 6 розряду ВНМКД.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

  1. Освіта:
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 3 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 4 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 5 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 5 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 6 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією верстатника широкого профілю 3 розряду ЦРТМО – не менше 1 року.
 • неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи, підвищення  кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста РГГ 5 розряду – не менше 1 року (для дефектоскопіста РГГ 6 розряду ВНМКД).
  1. Можливість працювати:
 • з іонізуючим випроміненням, електромагнітними полями частотою 50 ГЦ, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, загальною вібрацією, зниженою температурою повітря та роботою на відкритих площадках, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, перебуванням у вимушеній позі більше 25% часу зміни, роботами на

висоті, з верхолазними роботами, роботою в ДЕУ та з роз’їзним характером робіт – для електрослюсарів з ремонту електроустаткування електростанцій 4-6 розрядів ЦРЕТО;

 • з іонізуючим випроміненням, абразивними та абразивновмісними (електрокорундами) ут.ч. домішками зв’язуючих, загальною вібрацією, локальною вібрацією, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, зниженою температурою повітря в приміщенні та роботою на відкритих площадках, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, перебуванням у вимушеній позі до 25 % часу зміни, роботою на висоті, роботою на механічному обладнанні, з роз’їзним характером робіт – для верстатника широкого профілю 3 розряду ЦРТМО;
 • з іонізуючим випроміненням, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, зорово-напруженими роботами, роботою на висоті та з роз’їзним характером робіт для дефектоскопіста РГГ 6 розряду ВНМКД.

3). Заробітна плата від 8 тисяч гривень (для 3-го розряду) та вище,  плюс діючий соціальний пакет.

За довідками звертатися за телефонами: (04579) 2-37-50; 2-38-77