Про вирішення колективних трудових спорів

Протягом минулого, 2017-го, року завдяки спільним заходам у ході вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 553 млн. 196,3 тис. грн. або 53,5% від загальної суми боргу (1 млрд. 34 млн. 2,7 тис. грн.).
Упродовж 2017 року Національна служба посередництва і примирення та Федерація профспілок України сприяли вирішенню 216 колективних трудових спорів, що на 15,5% більше, ніж у 2016 році, (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 206 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,5 млн. працівників 6767 суб’єктів господарювання. Для порівняння, протягом 2016 року НСПП сприяла вирішенню 185 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 6 – на територіальному, 172 – на виробничому рівнях), участь в яких брали близько 2,1 млн працівників 11465 суб’єктів господарювання.
У 216 спорах найманими працівниками було висунуто 502 вимоги, що на 25,8% більше порівняно з попереднім роком, з яких: 242 (48,2%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 141 (28,1%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 107 (21,3%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 12 (2,4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
У ході проведення примирних процедур, вирішено та знято з реєстрації 72 спори (1 – на територіальному, 71 – на виробничому рівнях) та 204 вимоги, з яких 123 (60,3%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 43 (21%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 34 (16,7%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 4 (2%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.
Упродовж 2017 року НСПП та профспілки сприяли зменшенню соціального напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 20 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 101 акції соціального протесту, у яких взяли участь понад 65,5 тис. найманих працівників.
Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначались підприємства, установи та організації бюджетної сфери (136 випадків), житлово-комунального господарства (114), транспорту (64), будівництва (53), машинобудування (45).