УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

ВП «Атомремонтсервіс» запрошує на постійну роботу:

 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 3 розряду ЦРЕТО;
 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду ЦРЕТО;
 • електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5 розряду ЦРЕТО;
 • слюсар з ремонту РТУ 5 розряду ЦРТМО;
 • електрозварник ручного зварювання 5 розряду ЦРТМО;
 • дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування (РГГ) 6 розряду ВНМКД.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:

Освіта:

 • повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 2 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 3 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 3 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 4 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду – не менше 1 року (для електрослюсаря 5 розряду ЦРЕТО);
 • професійно-технічна освіта та стаж роботи за професією  слюсаря з ремонту РТУ 4 розряду – не менше 2-х років (для слюсаря з ремонту РТУ 5 розряду ЦРТМО);
 • професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією  електрозварника ручного зварювання 4 розряду – не менше 1 року (для електрозварника ручного зварювання 5 розряду ЦРТМО);
 • неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи, підвищення  кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста РГГ 5 розряду – не менше 1 року (для дефектоскопіста РГГ 6 розряду ВНМКД).

Можливість працювати:

 • з іонізуючим випроміненням, електромагнітними полями частотою 50 ГЦ, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, загальною вібрацією, зниженою температурою повітря та роботою на відкритих площадках, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, перебуванням у вимушеній позі більше 25% часу зміни, роботами на висоті, з верхолазними роботами, роботою в ДЕУ та з роз’їзним характером робіт – для електрослюсарів з ремонту електроустаткування електростанцій 3-5 розрядів ЦРЕТО;
 • з іонізуючим випроміненням, абразивними та абразивновмісними (електрокорундами) ут.ч. домішками зв’язуючих, загальною вібрацією, локальною вібрацією, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, зниженою температурою повітря в приміщенні та роботою на відкритих площадках, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, перебуванням у вимушеній позі до 25 % часу зміни, роботою на висоті, з роз’їзним характером робіт – для слюсаря з ремонту РТУ 5 розряду ЦРТМО;
 • з іонізуючим випроміненням, електромагнітними полями частотою КГц-300 ГГЦ, залізом та його оксидами, марганцем і його сполуками, аерозолями, що утворюються при зварюванні менш 20%, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, зниженою температурою повітря в приміщенні та роботою на відкритих площадках, тепловим випромінюванням, тепловим випромінюванням, перебуванням у вимушеній позі до 25 % часу зміни, роботою на висоті, з роз’їзним характером робіт – для електрозварника ручного зварювання 5 розряду ЦРТМО;
 • з іонізуючим випроміненням, виробничим шумом від 81 до 99 дБА, підвищеною температурою повітря в приміщенні та на відкритих площадках, зорово-напруженими роботами, роботою на висоті та з роз’їзним характером робіт для дефектоскопіста РГГ 6 розряду ВНМКД.

Заробітна плата від 8 тисяч гривень плюс діючий соціальний пакет.

За довідками звертатися за телефонами: (04579) 2-37-50; 2-38-77