Обговорення

В розробці

Просим провести анализ по вопросу внесения изменений в Приложения к Должностным инструкциям. Как вносятся данные изменения (когда меняется шифр Положений или объем знаний и т.д.) в других подразделениям НАЭК Возможно эти изменения вносятся только в электронном виде, а в бумажном варианте после пересмотра ДИ или КХ. Основная цель ДИ или КХ знание задач и обязанностей персонала.Приложения носят дополнительную информацию. Для внесения изменений в шифры Положений,внесение дополнительных документов и тому подобное занимают очень большой объем времени персонала, которое можно было бы применить для исполнения своих непосредственных должностных обязанностей. А сколько бумаги тратиться на это?
Автор: Анонім Звернення №6 від 23-04-2019 09:04:00
Внесення змін в посадові інструкції, в тому числі і в додатки до них, здійснюється ідентично і за однією процедурою у всій Компанії. Порядок роботи з документами у Компанії та Відокремлених підрозділах визначено у ПЛ-Д.0.06.001-16 «Положення про роботу з виробничою документацією ДП «НАЕК «Енергоатом». Відокремлені підрозділи можуть розробляти свої документи щодо роботи з виробничою документацією, але виключно з врахуванням вимог ПЛ-Д.0.06.001-16. У ВП «Атомремонтсервіс» порядок розроблення посадових інструкцій та внесення змін до них регламентують наступні документи: ПЛ-Д.31.005-19 «Положення про роботу з виробничою документацією» (є в обсязі знань більшості посадових інструкцій); МТ-Ч.31.025-13 «Методика якості ВП «Атомремонтсервіс». Управління документацією. Настанова щодо розроблення посадових інструкцій», які розроблені з урахуванням вимог ПЛ-Д.0.06.001-16. Звертаю Вашу увагу, що СОУ НАЕК 001 «Управління документацією. Система документації ДП«НАЕК «Енергоатом». Класифікація документів та загальні положення» чітко визначає поняття: Оригінал, Копія, Копія врахована, Копія електронна. З термінології зрозуміло, що зміни вносяться виключно до оригіналів документів, в іншому разі втрачається автентичність. Також звертаю Вашу увагу, що зміни в посадові інструкції персоналу вносить особа, що відповідає в підрозділі за поводження з виробничою документацією, ці обов’язки на неї покладені відповідним розпорядженням керівника і входять до переліку основних обов’язків. Тому, якщо внесення змін до посадових інструкцій та підтримка їх в актуальному стані заважає виконанню безпосередніх посадових обов’язків, рекомендую звернутися з цим питанням до безпосереднього керівника з приводу перерозподілу обов’язків у підрозділі. Начальник ВЗЯ Карпенко Ю.М. Статус: Пропозиція відхилена
Остання правка 07-05-2019 14:39:22

Сторінка з обмеженим доступом. Тільки для працівників ВП АРС.