Навчально-тренувальний центр

Професійна підготовка персоналу У ВП «Атомремонтсервіс» розглядається як найважливіший елемент системи безпеки атомних електростанцій. Ключовим елементом в системі підготовки персоналу ВП АРС є навчально-тренувальний центр (НТЦ). НТЦ є структурним підрозділом ВП АРС і перебуває в безпосередньому підпорядкуванні технічного директора-головного інженера.