Підготовка кадрового резерву

Збірник докладів 2019р. [ Завантажити ]

1ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: «ПРОВЕДЕННЯ НАРАД З ПЕРСОНАЛОМ»
Автор: Мельник Олександр Іванович, інженер-дефектоскопіст, 1 категорії, відділ неруйнівних методів контрою та досліджень
Анотація
«Особливості здорової культури ядерної безпеки» описують характерні особливості і критерії здорової культури ядерної безпеки, з метою визначення змісту для відкритої дискусії і безперервної оцінки культури безпеки у всій комерційної ядерної галузі.
В проекті показаний взаємозв’язок категорій та особливостей культури безпеки, а саме комунікації по питанням безпеки, взаємної поваги, середовища для вираження стурбованості та впроваджуваної політики «не покарання». Розглядаються питання мотивації та управління підлеглим персоналом в умовах дії політики «не звинувачення» та її вплив на поведінку та відношення до питань ядерної безпеки підлеглого персоналу.

2ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: МОЖЛИВІ ПОМИЛКИ ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ АЕС
Автор: Сергієнко Дмитро Якович, провідний інженер з ремонту, група головного зварника, відділення тепломеханічного устаткування №1, цех з ремонту тепломеханічного обладнання
Анотація
В даному розвиваючому проекту розкрито наступне:
1) конкретний приклад причин і наслідків помилок персоналу під час технічного обслуговування і ремонту згідно з рекомендаціями SER 2014-3 (подія що сталася 14 лютого 2014 року блок 4 АЕС Блайє, Франція);
2) аналіз даного випадку (виявлені важливі аспекти події, розроблені довгострокові заходи, зроблені відповідні висновки по події на АЕС Блайє, що сприятимуть запобіганню подібним подіям);
3) документальна основа з попередження помилок персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» і ВП «Атомремонтсервіс»;
4) політика з людського фактору ВП «Атомремонтсервіс»;
5) наглядна агітація з методів попередження помилок (плакати «Методи попередження помилок», «Інструктажі перед виконанням робіт (метод SAFER)», «Принцип STAR (зупинись, подумай, дій, перевір)», «Правила ефективної комунікації»);
6) основні інструменти і рекомендації попередження помилок.

3ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДОТРИМАННЮ ПРИНЦИПІВ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ
Автор: Кулик Євген Ігорович, провідний інженер-технолог, відділ обстеження ядерного палива, інженерний центр
Анотація
Причини активності людини вивчалися великими мислителями давнини – Аристотелем, Гераклітом, Платоном, Сократом та іншими. Сьогодні дослідження мотивації провадиться в рамках науки психологія. Науково-статистичний апарат значно розширив та продовжує розвивати дане направлення, що лягло в основу сучасного менеджменту.
Разом з цим розвиток соціо-технічної організації людства сформував поняття культури безпеки, що увібрало в себе генетичну потребу в безпеці та наслідки розвитку культури в широкому сенсі.
Розвиток культури безпеки займає пріоритетне місце у виробничій діяльності і тому спонукання персоналу до участі в цьому процесі має важливе значення.
Доповідь розкриває поняття мотивації та культури безпеки. Проводиться аналіз стану мотиваційних чинників у ВП АРС за складовими основи культури безпеки – надійності людського фактору.

4ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПІДРОЗДІЛУ ТМЦ
Автор: Повидиш Микола Сергійович, провідний інженер з ремонту, цех антикорозійних та вогнезахисних робіт
Анотація
В даному розвиваючому проекті розкрито наступне:
1. Послідовність роботи по забезпеченню підрозділу товарно-матеріальними цінностями, починаючи від основи формувань дефектних актів на майданчиках АЕС до списання товарно-матеріальних цінностей.
2. На прикладі конкретної ситуації розглянемо, як на одному з етапів по забезпеченню підрозділу товарно-матеріальними цінностями виявлені недоліки, які суттєво впливають на строки їх надходження до комори підрозділу.
3. Розглянемо пропозицію, яка може вплинути на недопущення в майбутньому виникнення даного недоліку.

5ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: ВПЛИВ КАДРОВО-СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВП АРС НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ
Автор: Дубина Тетяна Василівна, провідний фахівець відділу кадрів, управління з кадрів і соціального розвитку
Анотація
ДП «НАЕК «Енергоатом» має на меті відповідати найвищим стандартам безпеки серед світових операторів АЕС, інтегруючи пріоритети безпеки в усі сфери діяльності.
Компанія впроваджує культуру безпеки як один із фундаментальних принципів забезпечення безпеки АЕС. Енергоатом докладає максимальних зусиль для формування сильної культури безпеки в усіх підрозділах, в тому числі – у ВП «Атомремонтсервіс», ґрунтуючись на технічній грамотності і професіоналізмі співробітників та на їхньому внутрішньому переконанні слідувати встановленим нормам та правилам.
В проекті розглянуто один з компонентів, з яких складається культура безпеки, а саме – власний стан людини і його дії, які багато в чому визначаються створеними на підприємстві умовами.
У роботі опрацьовані питання щодо створення відповідних умов на підприємстві, які мають значущий вплив на формування, підтримку та підвищення культури безпеки, а саме – розглянуто вплив кадрово-соціальної політики ВП АРС з точки зору стимулювання прихильності співробітників до культури безпеки.

6ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Автор: Жоров Дмитро Леонідович, інструктор, навчально-тренувальний центр
Анотація
В даному розвиваючому проекті розкрита проблема навчання та перевірки знань персоналу ВП АРС, який значний час знаходиться у відряджені або на майданчиках ВП АЕС. Розглянуті документи (державні, підприємства НАЕК «Енергоатом» та підрозділу ВП АРС), що регламентують проведення навчання та перевірку знань засобами інформаційних технологій. Також розглянуто, яким чином інформаційні технології впроваджено і використовуються у ВП АРС. Зроблено короткий огляд проблемних питань та перспективних напрямків використання інформаційних технологій у системі навчання персоналу. Підкреслено, що використовування інформаційних технологій не заміщує традиційного навчання та перевірки знань, а існує як додаткова форма, яка є актуальною тільки для персоналу, який знаходиться на майданчиках ВП АЕС.

7ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ У АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЯХ ВИКОНАННЯ РОБІТ
Автор: Вощевський Олег Анатолійович, інженер з ремонту, Цех антикорозійних та вогнегасних робіт
Анотація
В даному розвиваючому проекті розкрито наступне:
1. Види технічної і технологічної документації в місцях проведення робіт.
2. Мета перебування технологічної документації в місцях проведення робіт.
3. Причини внесення змін в технологічну документацію.
4. Порядок внесення змін в технологічну документацію.
5. Процедура видачі технологічної документації в місця проведення робіт ВП АРС, та підтримка її в актуальному стані.
6. Проблеми підтримки в актуальному стані технологічної документації в місцях проведення робіт, та пропозиція їх покращення.

8ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ТОІР В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ
Автор: Карпенко Ростислав Миколайович, провідний інженер з ремонту, цех з ремонту тепломеханічного обладнання
Анотація
Особливістю діяльності підприємства ВП «Атомремонтсервіс» є те, що більшість працівників виконують свою трудову діяльність поза межами постійного робочого місця – у відрядженні.
В даному розвиваючому проекті висвітлено поняття «стрес» та «професійний стрес». Розглянуті чинники професійного стресу, які можуть впливати на персонал, при проведенні ТОіР обладнання АЕС. Наведені приклади стресових ситуацій з трудового життя персоналу ВП АРС. А також наведені рекомендації, які можуть мінімізувати та знизити вплив професійного стресу на працівників нашого підприємства.

9ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: ВПЛИВ ПОЛІТИКИ «НЕЗВИНУВАЧЕННЯ» НА ПІДЛЕГЛИЙ ПЕРСОНАЛ
Автор: Єрликін Віктор Анатолійович, провідний інженер, відділ діагностики обладнання, інженерний центр.
Анотація
«Особливості здорової культури ядерної безпеки» описують характерні особливості і критерії здорової культури ядерної безпеки, з метою визначення змісту для відкритої дискусії і безперервної оцінки культури безпеки у всій комерційної ядерної галузі.
В проекті показаний взаємозв’язок категорій та особливостей культури безпеки, а саме комунікації по питанням безпеки, взаємної поваги, середовища для вираження стурбованості та впроваджуваної політики «не покарання». Розглядаються питання мотивації та управління підлеглим персоналом в умовах дії політики «не звинувачення» та її вплив на поведінку та відношення до питань ядерної безпеки підлеглого персоналу.